Kateter do transferu zarodków

E CATH

  • atraumatyczny formowalny kateter do transferu zarodków z pamięcią kształtu

  • skala na wewnętrznym i zewnętrznym kateterze

  • kateter o długości 23 cm, średnicy zewnętrznej 2,3 mm i wewnętrznej 1,5 mm

  • dodatkowy usztywniający mandryn dostępny osobno